Välkommen till ansökan om plats i förskola och fritidshem!

Ansökan ska göras senast 4 månader innan plats önskas.
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att
registreras i ett databasregister och användas för administration av barnomsorg.
Uppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL)
Welcome to apply for children daycare! Press Create application to proceed.


Close Help